تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق دیپلم 
 
کاردانی برق 
اصفهان 
 
سطح 3 
 
 
 
 
سطح 4