مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسین
نام خانوادگی:عشاقی
نخصص ها:فقه و اصول ، فلسفه ، اخلاق و عرفان

زندگی نامه

از حدود سال 1347 همراه با گذراندن دوره دبیرستان وارد حوزه علمیه اصفهان شدم و در آنجا حدود سه سال به ادبیات و سپس تا پیروزی انقلاب به سطوح پایه در منطق، فقه، اصول و کلام و بعد از آن تا سال 64 به سطوح عالی اصول فلسفه و فقه مشغول بوده ام درسال 64 برای تکمیل تحصیلات مخصوصا فراگیری عرفان به حوزه علمیه قم هجرت نمودم و در نزد اساتیدی همچون آیات جوادی آملى، حسن زاده آملى، وحید خراسانى، تبریزى و شاه آبادی ادامه تحصیل داده و حدود 9 سال در درس خارج فقه وا صول آن بزرگان شرکت نمودم. علاوه بر تحصیلات بخش عمده وقتم به تدریس سطوح مختلف مخصوصا علوم عقلی صرف شده است و کتب رایج حوزه را همچون نهایه الحکمه، شرح منظومه، شرح اشارات، شوارق الالهام را به طور مکرر و غیر مکرر تدریس نمود ه ام و اینک چند سالی است به تدریس در سطوح عالیه فلسفه و عرفان مشغولم. در مراکز تحقیقاتی نیز همکاری علمی داشته ام مثل استخراج محتوای متون فلسفی جهت کامپیوتری کردن آنها و اصطلاح یابی و مقاله نویسی جهت دائرة المعارف علوم عقلی و غیره.